Eero Aarnio Originals – den enda auktoriserade tillverkaren av Eero Aarnios klassiska verk.

Tjänstevillkor

Villkor

Om du fortsätter använda den här webbplatsen godkänner du följande användarvillkor som tillsammans med vår integritetspolicy (finns här) reglerar Aarnio Originals förhållande till dig i relation till denna webbplats.

Begreppet “Aarnio Originals” eller “oss” eller “EEAA Oy” eller “vi” hänvisar till webbplatsens ägare vars registrerade adress är EEAA Oy, Itälahdenkatu 22B, 00210 Helsingfors, Finland. Begreppet “du” hänför till den som använder webbplatsen.

För användning av denna webbplats gäller följande användarvillkor:

Innehållet på den här webbplatsens sidor är avsett som allmän information och för personligt bruk. Innehållet kan ändras utan förvarning.

Webbplatsen innehåller information som ägs av eller licensierats till oss. Materialet omfattar men är inte begränsat till design, layout, utseende och grafik. Kopiering är förbjuden, förutom i enlighet med meddelandet om upphovsrätt som utgör en del av dessa villkor.

Alla varumärken som återges på denna webbplats och som inte ägs av eller har licenserats till operatören presenteras på webbplatsen.

Obehörig användning av webbplatsen kan ge upphov till skadeståndskrav och/eller vara brottsligt.

Du måste vara minst 18 år för att använda webbplatsen. Om du är yngre än 18 år får du endast använda webbplatsen med en förälders eller förmyndares tillstånd och överinseende.

Ibland kan webbplatsen innehålla länkar till andra webbsidor. Dessa länkar finns till för din bekvämlighet och för att ge mer information. De betyder inte att vi stöder de länkade webbsidorna. Vi ansvarar inte för innehållet på länkade webbsidor.

När du beställer via www.aarniooriginals.com ingår du ett köpeavtal med EEAA Oy, där du intygar att alla varor som du beställer endast är för privat och enskilt bruk och att de inte är avsedda för återförsäljning.

All information som du fyller i på www.aarniooriginals.com i syfte att beställa eller köpa varor ska vara sanna, korrekta, aktuella och fullständiga i alla avseenden och det kredit- eller debitkort du använder är ditt eget.

Samtliga priser som listas på www.aarniooriginals.com stämmer vid tidpunkten då informationen förs in. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på vilken produkt som helst, när som helst.

Om din leveransadress är utanför Europeiska unionen kan du bli tvungen att betala importtullar och skatter som tas ut när en försändelse når ditt land. Du måste erlägga samtliga extrakostnader för tullklarering. Vänligen beakta att tullpolicyn kan variera från land till land. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för mer information.

Beställning

Då du gör en beställning ingås köpeavtalet först då Aarnio Originals webbutik skickar en orderbekräftelse till dig. Orderbekräftelsen skickas per e-post senast 24 timmar efter mottagen beställning. Om leveranstiden för en beställning ändras, informerar vi kunden så snabbt som möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan avgift fram till dess att varorna sänds. EEAA Oy behåller äganderätten och rätten att återta alla varor fram till dess att betalningen i sin helhet har mottagits från kunden.

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

Leveranser

Vänligen beakta att produkterna tillverkas på beställning. Vi vill naturligtvis att beställningar levereras så snabbt som möjligt men vi kan endast garantera leverans inom 45 dagar från att orderbekräftelsen skickas.

Paketen skickas som palltransport.

Försenade leveranser

Ibland försenas leveranser på grund av orsaker som beror på våra leverantörer, vilket vi inte kan påverka. Detta kan ske till exempel när en leverantör inte kan uppfylla sina leveransförpliktelser gentemot oss eller det är problem med tillverkningsprocessen. I sådana fall har EEAA Oy ingen skyldighet att ersätta kunden för eventuell skada som förseningen orsakar. Vi gör alltid vårt yttersta för att informera dig om en leverans riskerar att bli försenad. Kunden har alltid rätt att häva köpet utan avgift ifall leveransen försenas.

Transport

Aarnio Originals ansvarar för transport till kunden. Kunden och transportfirman ansvarar för risken för eventuella returer.

Skadade varor

Det är viktigt att du kontrollerar din vara genast när du tar emot din beställning. Om du har fått fel eller skadade varor, kontakta oss så fort som möjligt på hello@aarniooriginals.com.

Ånger- och hävningsrätt

Enligt den finska konsumentskyddslagen har privatkunder rätt att häva ett köp inom 14 dagar. Detta innebär att du har rätt att häva ditt köp inom 14 dagar efter att du mottagit varan. Returnerade varor måste vara oanvända, hela, rena och lämpade för försäljning som nya. När hävningsrätten utnyttjas ansvarar kunden för avgifterna för returförsändelsen. Vänligen observera att produkter som tillverkas på beställning inte ersätts såvida de inte är skadade eller bristfälliga.

Returer

Om du vill returnera en skadad eller felaktig produkt, vänligen kontakta oss per e-post för detaljerade instruktioner. Kontakta oss alltid per e-post på hello@aarniooriginals.com innan du skickar tillbaka något. Bifoga fakturan eller kvittot så att vi kan identifiera returen. Kom ihåg att du är ansvarig för alla försändelser till oss.

För att EEAA Oy ska godkänna anspråket, måste det nå oss senast inom två (2) månader efter att du märkte bristerna på produkten, dock högst tre (3) år efter tidpunkten för köpet.

Vid en osannolik, eventuell tvist som vi inte kan lösa sinsemellan bör du vara medveten om att vi alltid följer finska konsumenttvistenämndens rekommendationer.

Återbetalning

Köpesumman återbetalas via den betalningsmetod som du har valt. Beloppet återbetalas alltid till samma konto som användes vid köpet så snabbt som möjligt efter att vi tagit emot och godkänt returen.

Förbehållna rätter

Vi förbehåller oss rätten att göra prisändringar till följd av tryckfel, stora prisavvikelser från våra leverantörers sida eller andra omständigheter som vi inte kan kontrollera. Läs mer om oförutsägbara omständigheter nedan under Force Majeure.

Skydd av personuppgifter

När du registrerar dig och gör en beställning godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte att slutföra och erbjuda dig den service du förväntar dig av oss. Vi garanterar att vi inte säljer eller överför personuppgifter till någon obehörig part i något annat syfte än att slutföra din beställning och behandla betalningen av den; läs mer i vår integritetspolicy.

Oavhämtade paket

Om ditt paket inte kan levereras till den adress du angett får du ett meddelande per e-post eller sms. Kunden är ansvarig att försäkra att mobiltelefonnumret, adressen och e-postadressen som anges stämmer.

Om du inte hämtar ut ditt paket inom 14 dagar efter att din beställning ankommit till ditt utdelningsställe skickas din beställning tillbaka till oss. Om du vill att din beställning skickas till dig på nytt, ansvarar du för kostnaderna för försändelsen, inklusive avgifterna för den första returen och samtliga extra utgifter som uppstått.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder, myndigheters beslut eller därmed jämförbara händelser utanför vår kontroll, vilka Aarnio Originals inte skäligen har kunnat förutse och vilka medför att vi inte kan fullgöra ingångna avtal eller förpliktelser, utgör omständigheterna grund för att vi befrias från våra förpliktelser medan de pågår.

Övrigt

Din användning av denna webbplats och eventuella tvister som uppstår därav regleras av Finlands lagar utan hänsyn till dess lagvalsregler. Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk med anledning av eller rörande dessa villkor, brott mot eller hävande av dem eller deras giltighet, ska avgöras i Helsingfors tingsrätt som första instans.

Som konsument har du alltid rätt att kontakta Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på nätet (ODR). Plattformen finns på http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_dis... För att inleda processen behöver du EEAA Oy:s e-postadress som är hello@aarniooriginals.com.

Du kan också kontakta finska konsumenttvistenämnden som finns här http://www.kuluttajariita.fi/en/index/yhteystiedot...

Sök