Eero Aarnio Originals – den enda auktoriserade tillverkaren av Eero Aarnios klassiska verk.

Integritetspolicy

Aarnio Originals integritetspolicy

Denna integritetspolicy reglerar på vilket sätt EEAA Oy (FO-nummer 2764933-6) samlar in och behandlar personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter på följande användare (“användare”), (1) användare av webbplatsen aarniooriginals.com (inklusive underdomäner), (2) användare av Aarnio Originals webbutik.

Denna integritetspolicy kan tidvis uppdateras. Vi ber dig därför regelbundet kontrollera innehållet. Om vi väsentligt ändrar vår integritetspolicy lägger vi fram ett tydligt meddelande på vår webbplats 30 dagar före ändringen träder i kraft.

Denna integritetspolicy utgör en beskrivning av den data som registreras för användare som använder sig av våra tjänster enligt den finska personuppgiftslagen (paragraferna 10 och 24).

Denna integritetspolicy omfattar endast informationsbehandling som utförs av EEAA Oy. Integritetspolicyn gäller inte, och vi är inte ansvariga för, integritet, data eller annan verksamhet hos någon tredje part, inklusive våra kunder eller någon annan tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som innehåller eller länkar till våra tjänster. Vi kontrollerar inte innehållet hos dessa tredje parter och ansvarar inte för de metoder som används av sådana tjänster. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyerna för dessa tredje parters tjänster, eftersom deras integritetspolicyer kan skilja sig från vår.

Data som behandlas och datakällor

EEAA Oy samlar in två typer av information från våra användare: (i) användardata; och (ii) tekniska data. Även om vi normalt inte använder tekniska data för att identifiera dig som individ eller för att kombinera tekniska data med dina personuppgifter, kan du ibland kännas igen på basis av dem. I sådana situationer kan tekniska data också betraktas som personuppgifter enligt gällande lagar.

“Användardata” är information som identifierar en specifik användare, t.ex. namn, e-postadress, kreditkortsnummer, företagsnamn och faktureringsadress. Vi kan samla användardata från användare på olika sätt, inklusive när användare registrerar sig på våra tjänster, prenumererar på nyhetsbrevet eller fyller i ett formulär. Observera att vi också samlar in detaljer om transaktioner och betalningar som du utför genom våra tjänster. Vi samlar endast användardata från användare om de frivilligt lämnar ut sådan information till oss eller utför transaktioner eller betalningar via våra tjänster.

“Tekniska data” är mestadels teknisk information som vi inte använder för att identifiera en specifik användare. Vi och/eller våra auktoriserade tillhandahållare av tredjepartstjänster kan automatiskt samla in tekniska data när du besöker eller interagerar med den webbplats vi tillhandahåller. Tekniska data kan innehålla webbläsarens namn, typ av dator eller enhet, tid på webbplatsen, interaktion med tjänsterna, webbadressen till webbplatsen du besökte före och efter att ha besökt våra tjänster, tid och datum för användarbesök, IP-adress, operativsystem och de använda internetleverantörerna och annan liknande teknisk information.

Vi kan också uppdatera och komplettera personuppgifter med information från tredje parter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Syftet med informationsbehandlingen

Vi kan samla in och använda användarnas personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla webbplatsen aarniooriginals.com och webbutiken
  • För kundservice, support och felsökning
  • För att personifiera användarupplevelser
  • För att förbättra och utveckla våra tjänster
  • För att behandla betalningar och transaktioner
  • För marknadsföring och reklamändamål
  • För användaranalys och statistik
  • För att följa lagar och förordningar

Vi lagrar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. När data inte längre är nödvändiga, tar vi bort eller anonymiserar dem så snart som möjligt.

Kakor och tekniker för lokal lagring

Våra tjänster kan använda kakor (cookies) och andra tekniker för lokal lagring och verktyg som pixeltaggar, webbsignaler och lokala delade objekt (flashkakor) för att förbättra användarupplevelsen och analysera användningen av våra tjänster.

En kaka är en liten textfil som lagras på en användares enhet för inspelningsändamål och som innehåller information om just den användaren. Vi använder kakor för att spåra och rikta dina intressen och för att ge en anpassad upplevelse. Kakor tillåter oss också att samla in tekniska data från dig, såsom vilka sidor du besökte och vilka länkar du klickade på. Pixeltaggar och webbsignaler är små grafiska bilder placerade inom webbplatsen eller webbutiken som gör det möjligt för oss att bestämma om du har utfört en specifik åtgärd. När du interagerar med webbplatsen eller webbutiken genererar pixeltaggarna och webbsignalerna tekniska data från den åtgärden.

Tekniker och verktyg för lokal lagring kan också placeras på din enhet av våra tillhandahållare av tredjepartstjänster och av våra tjänsteleverantörer. Våra tjänster kan också innehålla annonser av tredje parter som lagrar kakor eller annan spårningsteknik till din enhet så att din online-verksamhet på tredjepartssidor eller onlinetjänster kan spåras för reklamändamål. Vi har ingen tillgång till eller kontroll över kakor och teknik från tredje parter. Network Advertising Initiative (NAI) tillhandahåller mekanismer för avanmälan (opt-out) för viss typ av intressebaserad internetreklam: http://www.networkadvertising.org/choices/. Användare i Europeiska unionen kan hämta information om sina rättigheter beträffande internetreklam på www.youronlinechoices.eu.

Denna integritetspolicy omfattar endast användningen av kakor och liknande teknik av EEAA Oy och omfattar inte användningen av kakor från tredje part eller andra verktyg av någon annonsör eller annan tredje part.

Du kan välja att ställa in din webbläsare att avvisa kakor eller varna dig när kakor skickas. Om du gör det, notera att vissa delar av våra tjänster kanske inte fungerar korrekt. För mer information om kakor och hur du tar bort dem besökwww.allaboutcookies.org. Observera att du kan förhindra att lokala delade objekt sparas genom att följa instruktionerna från Adobe på http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Våra tjänster använder Google Analytics och andra webbanalystjänster för att sammanställa rapporter om besökarnas användning av våra tjänster och för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. För en översikt över Google Analytics besök http://www.google.com/analytics/. Du kan välja bort Google Analytics med det här tilläggsverktyget för webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Upplysningar och överföringar

Vi kan dela information om våra användare med våra betrodda affärspartner och dotterbolag endast för de begränsade ändamål som beskrivs ovan.

Vi kan använda leverantörer av tredjepartstjänster som tillhandahåller webbplatsen eller webbutiken eller administrerar relaterade aktiviteter på våra vägnar, till exempel leverantörer av betalningstjänster och tjänster för att skicka ut nyhetsbrev eller enkäter. Vi kan dela din information med dessa tredje parter endast för dessa begränsade ändamål.

Förutom att ge information om personuppgifter kan vi ge information om pseudonymdata och aggregerade eller andra anonyma uppgifter till tredje parter för reklamändamål och användaranalys. Vi kan ge personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kan också överföra eller tilldela din information till våra koncernföretag och dotterbolag samt till en efterföljande eller ny ägare/operatör av tjänsterna om tjänsterna, vi, våra aktier och/eller tillgångar förvärvas eller vid fusion, omstrukturering, konkurs eller annan företagsomorganisation.

Vi kan behandla eller överföra dina personuppgifter i och till alla länder där vi är verksamma eller där vi har anställda eller tjänsteleverantörer eller partner, inklusive länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Behandling, överföring och uppdrag av detta slag kommer att utföras i enlighet med gällande lag. I de fall då skyddsnivån inte kan anses vara adekvat av Europeiska kommissionen, ska vi alltid genom att tillämpa avtalsmässiga och andra åtgärder säkerställa att ett adekvat skydd för dina personuppgifter tillhandahålls enligt vad som krävs enligt gällande lagar, till exempel genom att använda Europeiska kommissionens kontrakt för överföring av personuppgifter till tredjeländer. Om du vill veta mer om internationella överföringar av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit både tekniska och organisatoriska förebyggande åtgärder med industristandard för att begränsa tillgången till dina personuppgifter och skydda dem mot försvinnande, oavsiktlig förstörelse, missbruk och olagliga ändringar. Endast utvalda anställda och leverantörer har tillgång till personuppgifterna. Åtgärderna omfattar i förekommande fall kryptering, brandväggar, säkra faciliteter och system för nyttjanderätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrat om dig genom att skicka en skriftlig förfrågan till adressen nedan. På begäran kommer vi att tillhandahålla sådana data i ett gängse och maskinläsbart format, om möjligt. Vi kan uppbära en behandlingsavgift om mindre än 12 månader har gått sedan din senaste dataförfrågan.

Du har också rätt att få felaktiga, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi lagrat om dig korrigerade, kompletterade eller raderade genom att kontakta oss på adressen nedan. Om du anser att dina personuppgifter som samlats in av oss är felaktiga eller du inte vill att dina personuppgifter ska raderas i ett fall där behandlingen av dina personuppgifter har bedömts vara olaglig eller om personuppgifterna inte längre är nödvändiga eller du har invänt mot behandlingen och förekomsten av berättigade skäl för behandlingen verifieras, kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att välja bort elektronisk direktmarknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på länken för avregistrering som tillhandahålls i all marknadsföringskommunikation vi skickar till dig och därmed välja att inte få marknadsföringskommunikation från oss i framtiden. Du har också rätt att förbjuda oss från att använda dina personuppgifter för marknadsföring, marknadsundersökning och profilering genom att kontakta oss på adresserna nedan. Om dina personuppgifter behandlas på basis av ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till sådan behandling.

Observera att om du förbjuder oss att behandla dina personuppgifter, kan vi kanske inte fortsätta att erbjuda dig våra tjänster.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar, kan du göra ett klagomål hos den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Barnens integritet

Våra tjänster är inte avsedda för användare under respektive lands myndighetsålder. Vi har inte för avsikt att samla in personuppgifter från minderåriga.

Kontakta oss

EEAA Oy, Metallmansgränden 6, 02150 Esbo, Finland // hello@aarniooriginals.com

Sök